Banc d'en Sinofós és la història de l'Escala-Empúries (Empordà/Països Catalans) en imatges i aplega les fotografies familiars antigues obtingudes pels retratistes aficionats amanides amb una mostra de la fotografia antiga i documental de fotògrafs d'ofici

448-Juli Molinas Gelada (1)

Juli Molinas Gelada (...), fill de ... i ..., va ser membre del Comitè Antifeixista i membre dels Amics de l'Art Vell; va ser l'encarregat de la cooperativa que s'instal·là a la fàbrica de gènere de punt requisada a Josep Ximinis Guri Pepet Pata.
[Autor: Josep Esquirol (...). Col·lecció: Família Molinas-Gelada]